قد دانش آموزان (آمار)

دسته بندی آمار
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 9
حجم فایل 21 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

كلاس اول

كلیدی داده ها

167-148-148-163-163-170-173-167-163-152-150-150-170-162

157-168-155-147-160-172-160-170-165-165-170-147

170 169-163-165-166-164-164-168-162-160-164-165-168

172-168-163-157-173-162-160-167-165-162-169-165

163-168-168-155-168-161-165-167-160-165-162-170

158-158-165-158-158-162-163-158-163-160

152-163-148-150-152-158-164-152-158-158-165

148-162-163

 170-169-163-165-166-164-168-162-160-164-165

168-163-157-173-162-160-167-165-162-169-165

161-165-167-160-165-162-170-172

4=k

157=a      173=b

16=157-173         R=b-a

 

 

Fi برابر است با تعداد دفعاتی كه داده تكرار شده است.

Fi/n= اگر Fi فراوانی دسته iام و تعداد داده ها n با r كسر Fi/n را فراوانی نسبی
می گوییم.

Fi: فراوانی تجمعی هر دسته برابر تعداد اشیایی است كه مقدار آن از كران با دای آن دسته كمترند.

R= طول بازه ای كه متغیر در آن تغییر می كند.

طول دسته تفاضل كران بالا و كران پایین را طول دسته می گوییم.

مركز دسته

مد: داده ای كه بیشترین فراوانی را دارد و با x نمایش می دهیم.

میانگین برابر است با جمع تمام داده ها تقسیم بر تعداد آن.

ضریب تغییرات: عبارت از میزان پراكندگی به ازای یك واحد از میانگین كه با cx نمایش می دهیم.

واریانس: میانگین مجذور انحرافات از میانگین است و آن را با نشان می دهیم.

انحراف معیار كه با x نشان داده می شود برابر است با جذر واریانس.

 

 

 

 

Xi

Fi

 

Fi/n

Fi

حدود دسته

5636/170

6081/57

7699/23

5254/179

6409/42

4009/6

1609/2

9209/29

23/6-

53/2-

47/1

47/5

636

1467

1837

1026

159

163

167

171

4

13

24

30

13

30

36

20

13/0

3/0

36/0

2/0

4

9

11

6

(161   157]

(165   161]

(169   165]

(173   169]

467/431

 

 

 

 

 

99

99/0

30

جمع

 

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *